Main Catalogue & Price www.ionomer.ru www.ecosolution.ru


Dear Ladies and Gentelmen,
It is a pleasure for me to announce that a company "Analitik-Expert" Ltd created to supply laboratory equipment and instruments for the chemical analysis, ecological, sanitary and agrochemical monitoring to the Bulgarian end European market was registered in the city Bourgas (Bulgaria) on the 23rd of June of 2006. In particular the company supplies the following instruments for the electrochemical analytics:
  1. pH meters and ion meters of the Expert-001 series (6 models), pH-electrodes, wide range of ion-selective electrodes.
  2. Conductivity meters of the Expert-002 series (with batch or immersible electrochemical cells, 1 % precision.
  3. Oxygen meters of the Expert-001 series (three types of sensors).
  4. The voltammetric analyzers of heavy metals, selenium, iodine and other components with solid-state or mercury drop electrodes of Ecotest-VA series, working in DC, AC and stripping modes.
  5. The laboratory photocolorimeter Expert-003 with three fixed wavelengths: 480, 520 and 640 nm for the determination of sulfates, iron and phosphates and other components in water, soil and environmental objects.
We can perform sets for the analysis of water, soil, food etc. based on our instruments.
We have close contacts with many companies in GUS and aim to organize intensive East-West trade.

With best regards

The director of Analitik-Expert Ltd
                             

ИНФОРМАЦИОННО ПИСМО
Уважаеми дами и господа!
Имам удоволствито да Ви съобщя, че на 23 юни 2006г. в град Бургас бе регистрирана фирма "Аналитик-Експерт-ООД" доставяща на българския и европейския пазар лабораторно оборудване и прибори за химическия анализ, санитарен и екологичен мониторинг.
В частност Ви представяме някои прибори на електрохимическите методи на анализ:
  1. рН-метри и йонометри от серията Эксперт-001 (6 модела) рН-електроди, йонселективни електроди за широк набор от елементи.
  2. Кондуктометри от серията Эксперт-002 (с вградени и потапящи се датчици в електрохимичната клетка).
  3. Кислородомери от серията Эксперт-001 (с три варианта на датчиците).
  4. Анализатори на тежки метали, селен йод и арсен и други компоненти - използващи твърди електроди полярографи от серията Экотест-ВА, работещи на инверсионния принцип.
  5. Лабораторен фотометър - Эксперт-003, работещ на три дължини, приложим за определяне на сулфати, желязо във води и почви и в други обекти.
На база на нашите прибори и апарати могат да се подготвят комплекти за анализ на води, почви, храни и други обекти.
По-подробна информация за асортимента може да бъде получена от сайта на фирма "Эконикс-Эксперт" - град Москва, с която сме в близки търговски взаимоотношения - www.ionomer.ru,   www.ecosolution.ru

С уважение: Л.Маркова- управител на фирма "Аналитик-Експерт-ООД" град Бургас
е-поща: analytlab2007@abv.bg


© Analitik-Expert Ltd, 2006

Last updated: 11:12 am, 23 Dec 2009